Коронки и мостове

Коронки и мостове се изработват в случаите , когато имаме прекалено разрушени или липсващи зъби. Те могат да бъдат изработени от различни материали ,като всички имат своите предимства и недостатъци. В стандартния вариант , процедурата се осъществява в следната последователност:

  • преглед, планиране ,подготовка на зъбите  и вземане на решение съвместно с пациента
  • изпиляване ( с упойка, ако зъбите са живи)
  • изработване на временни конструкции
  • вземане на отпечатъци
  • циментиране на постоянните конструкции

Преглед,планиране и подготовка

Това е един от най-важните етапи от едно протетично лечение. Назначават се допълнителни изследвания (рентгенографии) за да се установи състоянието на зъбите ,които ще се обличат.  Ако се налага се умъртвяват или ревизират ендодонтско компрометирани зъби .Отстраняват се счупени,безпрерспективни корени и зъби. Задължително е да се почисти устата, което ще осигури спокойни меки тъкани и ще позволи вземането на максимално точни отпечатъци. 

Изпиляване на зъбите - препарация

препарация
препарация

Изпиляването на зъбите се извършва със специални борчета. Има различни техники за препарация в зависимост от материала на бъдещата конструкция. Ако има стари и неточни коронки и мостове , те трябва да бъдат свалени предварително.

сваляне на корона
сваляне на корона

Ако зъбите са живи , изпиляването се случва задължително под упойка.

Изработване на временни конструкции

Видове коронки и мостове
Временна корона изработена в кабинета

Временната корона е изключително важен елемет от едно протетично лечение. 

  • защитава изпиления зъб ,като го предпазва от всички механични (термични) и химични процеси в устата
  • служи за оформяне на меките тъкани в критичната зона около венеца 
  • дава визуална представа за цвета, формата и големината на постоянната конструкция 

Вземане на отпечатъци

коронки и мостове
отпечатък

Взимането на точен отпечатък е изключително важено за успеха на бъдещата конструкция. За да се вземе максимално добър отпечатък , трябва да са на лице следните условия :

  • спокойни меки тъкани
  • прецизно изработени временни конструкции

 

Циментиране

коронки и мостове
циментиране

Циментирането със съвременните цименти ни позволява да постигнем много здрава връзка между коронка и зъб. Старателното почистване на остатъците от цимента е много важно . Оставен непочистен цимент ще бъде причина за възпален венец и може да провали успеха от лечението.

Коронки и мостове

За да бъде едно лечение с корона или мост успешно , то трябва да бъде много добре планирано. Изборът на материал на конструкцията се обсъжда съвместно с пациента и се взема оптималното решение спрямо клиничната ситуация. Прецизното изпълнение на всеки един от посочените етапи определя предвидими и стабилни резултати във времето.

Последвайте ни във Facebook и Instagram 

Там споделяме интересни клинични случаи и актуални предложения и промоции.

Станете част от семейството на BemyDent

Address

София, Кв. Гео Милев
ул.Манастирска 8

Phone

0883 560 060

УСЛУГИ

ЗА НАС

ПУБЛИКАЦИИ

КОНТАКТИ

Call Now